Werkgroepen


Werkgroepen

Deze groepen houden zich bezig met hun speciale aandachtsveld en volgen alle ontwikkelingen.
Zij doen onderzoeken, inventariseren en maken voorstellen en geven adviezen.
Zij organiseren projecten rondom beeldvorming en werken soms in samenwerkingsverbanden, aan allerlei activiteiten, die te maken hebben met de emancipatie en participatie van mensen met een beperking.

VN – verdrag

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland.

Debat uitvoering VN-verdrag Handicap: ‘Vrijblijvendheid moet er echt af’.

Projectgroep Scholenvoorlichting

Public Relations

Handig om te weten

Slimme ParkeerApp – Deze slim parkeren app is ontwikkeld doordat in de werkgroep TVM in 2019 gesproken werd over de parkeerplaatsen in de binnenstad. Daarover is een opmerking gemaakt door Roos in een werksessie van de gemeente over de bereikbaarheid van de binnenstad. De handschoen is opgenomen door de afdeling Leefomgeving, Sector Stadsontwikkeling. In samenwerking met diverse betrokkenen is de parkeerapp ontwikkeld. Voor de invoering onder projectleiderschap van Manon van Operatie Frisse Peper is de laatste jaren hard gewerkt aan testen, invoering en bekendmaking. We hebben nu een zeer fijne manier om in de binnenstad te weten te komen waar de gehandicapten parkeerplaatsen zijn, maar ook of die bezet of beschikbaar zijn.


 

31 MEI 2018

SP EN GEHANDICAPTENPLATFORM VOEREN ACTIE TEGEN GRIND

De SP is 27 mei in actie gekomen samen met het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch tegen de aanleg van grindpaden. De actie was aan de Oosterplasweg bij de Oosterplas. Daar is ter hoogte van de hockeyclub een grindpad aangelegd naast het geasfalteerde deel. Dit verzoek was gedaan door de hockeyclub, om hun bezoekers op een veilige en zo kort mogelijke manier te laten lopen van het parkeerterrein naar de club. Hartstikke mooi bedacht natuurlijk, maar is grind wel zo handig?

‘Nee’, luidt het antwoord van Roos Kapteijns, manager van het Gehandicapten Platform. ‘Grind is voor mensen in een rolstoel of met een ander hulpmiddel verre van handig. Je komt er niet op vooruit.’

In december is een voorstel van de SP aangenomen dat de toegankelijkheid van de groengebieden (parken, natuurgebieden) waar mogelijk ook toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een handicap.

Bram Roovers, namens de SP: ‘We waren heel blij dat dit voorstel door de gemeenteraad werd aangenomen, dat maakt het juist zo raar dat hier een grindpad is aangelegd. Het grindpad is aangelegd voor de veiligheid van de bezoekers van de hockeyclub, maar mensen in een rolstoel of met een ander hulpmiddel moeten alsnog over het asfalt. Het asfalt wat dus als onveilig wordt gezien omdat er ook auto’s rijden.’

Onder het motto ‘Bezint eer ge begrint’ vroegen de SP en het Platform aandacht voor dergelijke aanpassingen. Een actie die op steun kon rekenen van verschillende leden van de hockeyclub.

De wethouder was uitgenodigd, maar hij is niet geweest. ‘Jammer’, aldus Kapteijns.

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad

Kijk hier het item van DTV Den Bosch

Bron: SP Den Bosch, 31 mei 2018