Organisatie


Doelstellingen organisatie:

– richt zich op de gezamenlijke belangenbehartiging van mensen met een beperking, zodat zij zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen

– is wettelijk de gesprekspartner van de gemeentelijke overheid als het gaat om gehandicaptenbeleid

– geeft advies-, informatie aan personen, organisaties, instanties en instellingen

– is voorstander van een inclusief beleid, hetgeen inhoudt dat er voor mensen met een beperking zo weinig mogelijk exclusieve voorzieningen behoeven te worden getroffen.

– Gestalte geven aan de doelstelling Werkgroepen/Projectgroepen hebben hierin een belangrijke taak. Het platform kent onderstaande werk- en projectgroepen. Werkgroepen richten zich op een specifiek terrein van het dagelijks leven en hebben een structureel karakter, projectgroepen houden op te bestaan zodra het project is afgelopen of de taak is volbracht.


Werkgroepen:

VN – verdrag

Projectgroep Scholenvoorlichting

Public Relations

Deze groepen houden zich bezig met hun speciale aandachtsveld en volgen alle ontwikkelingen.
Zij doen onderzoeken, inventariseren en maken voorstellen en geven adviezen.
Zij organiseren projecten rondom beeldvorming en werken soms in samenwerkingsverbanden, aan allerlei activiteiten, die te maken hebben met de emancipatie en participatie van mensen met een beperking.

Structuur:

Bestuur

Leden van het bestuur kunnen komen uit de (aangesloten) patiƫntenverenigingen en op persoonlijke titel.

Manager

Om het Bestuur en de werkgroepen goed te laten functioneren is er gekozen voor een duidelijk coƶrdinatiepunt. Vanuit dat punt (het management) behartigt de manager de lopende zaken.

Vrijwilligers

Binnen het platform is een groot aantal vrijwilligers actief. We kennen een actief vrijwilligersbeleid en er wordt gewerkt met een vrijwilligersovereenkomst.


Vergaderschema 2022


Bestuur                           
in principe 2de dinsdag van de maand (tenzij anders vermeld)
14.00-16.00 uur

11 Januari
 8  Februari
 8  Maart
12 April
10 Mei
14 Juni
12 Juli
13 September
4 Oktober
8 November
13 December
Werkgroep VN verdrag TVM/WWZ                           
In principe iedere laatste woensdag van de maand (tenzij anders vermeld)
14.00-16.00 uur

26 Januari
23 Februari
31 Maart
20 April ( ivm Koningsdag op de 27ste)
25 Mei
29 Juni
28 September
26 Oktober
30 November
 

Medewerkersdag: woensdag 7 september 2022