Links


Handige info voor mensen met een handicap:


Overzicht parkeerplaatsen voor Gehandicapten in Den Bosch

Overzicht openbare toiletten in Den Bosch die toegankelijk zijn voor Gehandicapten

Het rolstoeltoilet in parkeergarage Wolvenhoek kan gebruikt worden. De andere fietsenstallingen zijn gesloten.


Handige app’s voor mensen met een handicap:

Slimme ParkeerApp – Deze slim parkeren app is ontwikkeld doordat in de werkgroep TVM in 2019 gesproken werd over de parkeerplaatsen in de binnenstad. Daarover is een opmerking gemaakt door Roos in een werksessie van de gemeente over de bereikbaarheid van de binnenstad. De handschoen is opgenomen door de afdeling Leefomgeving, Sector Stadsontwikkeling. In samenwerking met diverse betrokkenen is de parkeerapp ontwikkeld. Voor de invoering onder projectleiderschap van Manon van Operatie Frisse Peper is de laatste jaren hard gewerkt aan testen, invoering en bekendmaking. We hebben nu een zeer fijne manier om in de binnenstad te weten te komen waar de gehandicapten parkeerplaatsen zijn, maar ook of die bezet of beschikbaar zijn.

Hogenood – voor het vinden van toiletten. Te downloaden in Google Play store voor Android toestellen of App store voor Apple toestellen

Onwheels – voor het vinden van parkeerplaats

Wheelmap – voor toegankelijkheid gebouwen


Aangesloten organisaties

Het Gehandicaptenplatform ‘s-Hertogenbosch onderhoudt contacten met organisaties, die zich inzetten voor mensen met een beperking en neemt deel aan werk/overleggroepen van Gemeente en andere organisaties.

Aangesloten organisaties zijn:

BNMO – Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.

BOSK – Landelijke vereniging van motorische gehandicapten en hun ouders.

Hersenletsel.nl – vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Longfonds – Het Longfonds helpt mensen met een longziekte.

Oogvereniging Nederland – Nederlandse vereniging van Blinden en Slechtzienden, afdeling Noord-Brabant en Zeeland.

Stichting Hoormij – Nederlandse vereniging voor Slechthorenden.

Patiëntenvereniging CRPS – De vereniging, met 2500 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen.

M.S. – Multiple Sclerose Vereniging Nederland.

RPV – Reuma Patienten Vereniging ‘s-Hertogenbosch e.o.

VAR – Vereniging van Arbeidsongeschikten Rosmalen.

KansPlus Bossche Ommelanden – belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

VSN – Vereniging Spierziekten Nederland.

Organisaties

Sociaal Raadslieden Gemeente ‘s-Hertogenbosch – de raadslieden helpen inwoners van ‘s-Hertogenbosch met problemen op sociaal juridisch gebied en het invullen van formulieren. Alle hulp is gratis.

Ieder(in) – Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij!

MEE – is er voor iedereen met een beperking die behoefte heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning.

Zorgbelang Brabant –  behartigt de belangen van aangesloten patiëntenorganisaties.

Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch – Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. OV-reizigers betalen een hoger tarief dan Wmo-reizigers. De regiotaxi brengt u veilig en comfortabel van deur tot deur.

OV reizigerspanel Brabant – Geef via het online OV Reizigerspanel Brabant je mening over het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan beter openbaar vervoer in je regio.

Zorgverzekering Informatie Centrum – Onafhankelijk zorgplatform dat informatie biedt over alles wat met zorgverzekeringen te maken heeft. Van algemene informatie tot specifieke tips. Ook vindt u daarnaast extra informatie over bijvoorbeeld het PGB en de AWBZ.

Patiëntenfederatie Nederland –  voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Stuurlui – we zijn gespecialiseerd in WordPress development en digitale toegankelijkheid. We delen graag onze kennis over digitale toegankelijkheid zodat iedereen op een gemakkelijke manier gebruik kan maken van websites. 

Steunpunt Zelfhulp – steunpunt voor mensen die op zoek zijn naar lotgenotencontact.

Mantelzorg bij Reuma –  informatie die handig kan zijn voor mensen die reuma hebben, of mantelzorg bieden aan reumapatiënten.

Sport voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch e.o.

Scouting Lucas – “Akabe” is een nieuwe speltak bij Scouting Lucas voor jongens en meisjes van (ongeveer) 7 tot en met 11 jaar. Akabe staat voor ‘Anders Kan Best’, waarmee wij willen zeggen dat je ook met een beperking gewoon lid kan worden van Scouting!

Overzicht van alle zorgbungalows in Nederland – alle zorgbungalows in Nederland, die aangepaste faciliteiten hebben, speciaal voor mensen met een fysieke (en/of geestelijke) beperking die hierdoor slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten.

Overige

Strandrolstoelen – informatie over de beschikbaarheid van de strandrolstoelen bij het Engelermeer en Oosterplas

Rolstoelrondleiding over Landgoed Heeswijk Speciaal voor rolstoel- en scootmobielgebruikers geeft Nicole van der Heijden, de nieuwe medewerker vrijwilligerscoördinatie, een rondleiding op Landgoed Heeswijk. Wij hebben Nicole geholpen in haar opleiding tot Natuurgids,