Links


Aangesloten organisaties

Het Gehandicaptenplatform ‘s-Hertogenbosch onderhoudt contacten met organisaties, die zich inzetten voor mensen met een beperking en neemt deel aan werk/overleggroepen van Gemeente en andere organisaties.

Aangesloten organisaties zijn:

BNMO – Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.

BOSK – Landelijke vereniging van motorische gehandicapten en hun ouders.

Hersenletsel.nl – vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Longfonds – Het Longfonds helpt mensen met een longziekte.

Oogvereniging Nederland – Nederlandse vereniging van Blinden en Slechtzienden, afdeling Noord-Brabant en Zeeland.

Stichting Hoormij – Nederlandse vereniging voor Slechthorenden.

Patiëntenvereniging CRPS – De vereniging, met 2500 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen.

M.S. – Multiple Sclerose Vereniging Nederland.

RPV – Reuma Patienten Vereniging ‘s-Hertogenbosch e.o.

VAR – Vereniging van Arbeidsongeschikten Rosmalen.

KansPlus Bossche Ommelanden – belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

VSN – Vereniging Spierziekten Nederland.

Organisaties

Sociaal Raadslieden Gemeente ‘s-Hertogenbosch – de raadslieden helpen inwoners van ‘s-Hertogenbosch met problemen op sociaal juridisch gebied en het invullen van formulieren. Alle hulp is gratis.

Ieder(in) – Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij!

MEE – is er voor iedereen met een beperking die behoefte heeft aan informatie, advies en/of ondersteuning.

Zorgbelang Brabant –  behartigt de belangen van aangesloten patiëntenorganisaties.

Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch – Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. OV-reizigers betalen een hoger tarief dan Wmo-reizigers. De regiotaxi brengt u veilig en comfortabel van deur tot deur.

OV reizigerspanel Brabant – Geef via het online OV Reizigerspanel Brabant je mening over het openbaar vervoer in Noord-Brabant. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan beter openbaar vervoer in je regio.

Zorgverzekering Informatie Centrum – Onafhankelijk zorgplatform dat informatie biedt over alles wat met zorgverzekeringen te maken heeft. Van algemene informatie tot specifieke tips. Ook vindt u daarnaast extra informatie over bijvoorbeeld het PGB en de AWBZ.

Patiëntenfederatie Nederland –  voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Stuurlui – we zijn gespecialiseerd in WordPress development en digitale toegankelijkheid. We delen graag onze kennis over digitale toegankelijkheid zodat iedereen op een gemakkelijke manier gebruik kan maken van websites. 

Steunpunt Zelfhulp – steunpunt voor mensen die op zoek zijn naar lotgenotencontact.

Mantelzorg bij Reuma –  informatie die handig kan zijn voor mensen die reuma hebben, of mantelzorg bieden aan reumapatiënten.

Sport voor Gehandicapten ‘s-Hertogenbosch e.o.

Scouting Lucas – “Akabe” is een nieuwe speltak bij Scouting Lucas voor jongens en meisjes van (ongeveer) 7 tot en met 11 jaar. Akabe staat voor ‘Anders Kan Best’, waarmee wij willen zeggen dat je ook met een beperking gewoon lid kan worden van Scouting!

Knab – de online bank die met je meedenkt. Het kennisartikel van Knab over een “Bedrijf starten met een arbeidsbeperking“.