Gehandicaptenbeleid Gemeente

Samen gaan we in ’s-Hertogenbosch aan de slag om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap erbij horen en mee mogen doen. Wij gaan alle Bossche bewoners laten weten dat mensen met een handicap meetellen!

De ondertekening van het Manifest “Iedereen telt mee in Den Bosch” vond plaats op maandag 7 oktober, de eerste dag van de Landelijke week van de Toegankelijkheid. Onze voorzitter Jo Gorter zette zijn handtekening tijdens een bijeenkomst. Ook onze wethouder ondertekende dit manifest.

Klik hier om dit Manifest te zien.


Amendement “Wonen voor mensen met een handicap” 2019

Motie woonwensen onderzoek inwoners met een handicap 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag “Voorzieningen aan de Zuiderplas ook toegankelijk voor mensen met een handicap” 2018

Motie: gehandicaptensport 2017

Motie: Iedereen moet kunnen genieten van de natuur 2017

Amendement “Zuid-Willemspark toegankelijk voor personen met een handicap” 2017

Motie “Gastvrije gemeente voor mensen met een handicap” 2017