Home


Laatste update: 5 mei 2022Ons Platform heeft ook zijn eigen Facebook pagina


Zorgkosten of meerkosten en belastingaangifte: laat geen geld liggen

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt vaak extra kosten met zich mee. Sommige van deze meerkosten zijn aftrekbaar via de jaarlijkse belastingaangifte. Elk jaar geeft Ieder(in) hierover informatie. We doen dat met een website, een webinar en met een vrij te publiceren artikel.

Download het artikel ‘Stappenplan belastingvoordeel – De aftrek van zorgkosten over het jaar 2021’

Ieder jaar maakt Patiëntenfederatie Nederland voor haar achterban een overzicht van zorgverzekeraars die het lidmaatschap van een patiëntenvereniging deels of helemaal vergoeden.

We hebben met de Patiëntenfederatie de afspraak dat ook Ieder(in) dit overzicht verspreidt onder haar achterban. U kunt het overzicht hier downloaden.


Vandaag (06-12-2021) start onze actie rondom de problematiek van het stallen in de openbare ruimte van de Deelscooters.

Mogelijk oplossing voor overlast deelscooters: ‘Hiermee willen we het parkeergedrag veranderen’

DUS: melden als je een verdwaalde scooter midden op de stoep tegenkomt, of op een geleidelijn of waar dan ook waardoor jij een probleem krijgt. Hiervoor is een mailadres beschikbaar:

meldingen@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl

 


Artikelen Jaarverslag 2019:


Coronaprotocollen:

 


 

Samen gaan we in ’s-Hertogenbosch aan de slag om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap erbij horen en mee mogen doen. Wij gaan alle Bossche bewoners laten weten dat mensen met een handicap meetellen!

De ondertekening van het Manifest “Iedereen telt mee in Den Bosch” vond plaats op maandag 7 oktober, de eerste dag van de Landelijke week van de Toegankelijkheid. Onze voorzitter Jo Gorter zette zijn handtekening tijdens een bijeenkomst. Ook onze wethouder ondertekende dit manifest.

Klik hier om dit Manifest te zien.

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 


Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland


Debat uitvoering VN-verdrag Handicap: ‘Vrijblijvendheid moet er echt af’


Handige info voor mensen met een handicap:


Overzicht parkeerplaatsen voor Gehandicapten in Den Bosch

Overzicht openbare toiletten in Den Bosch die toegankelijk zijn voor Gehandicapten

Het rolstoeltoilet in parkeergarage Wolvenhoek kan gebruikt worden. De andere fietsenstallingen zijn gesloten.


Handige app’s voor mensen met een handicap:

Hogenood – voor het vinden van toiletten. Te downloaden in Google Play store voor Android toestellen of App store voor Apple toestellen

Onwheels – voor het vinden van parkeerplaats

Wheelmap – voor toegankelijkheid gebouwen