Home


Laatste update: 25 maart 2024

 


Vind je het leuk om onze vrijwilligers groep te komen versterken? 
Wij zijn op zoek naar:
  • Bestuursleden
  • Een webmaster
  • Mensen voor de werkgroep VN verdrag om mee te denken en praten

Zin in? Neem dan contact op met Angeli Engels tel 06 38165990 of via ons mailadres.

 

 

 


Verkeersbesluit Hekellaan

 

Vanwege een verbouwing is de bibliotheek in de Hinthamerstraat vanaf maart 2024 voor een periode van 2 jaar gehuisvest op de locatie Hekellaan 2 (voormalige ‘militaire rijbaan’). Vóór het pand liggen 20 parkeerplaatsen voor vergunninghouders van sector 2. Omdat gehandicapten in de directe nabijheid van de bibliotheek moeten kunnen parkeren wordt voor deze tijdelijke periode tot april 2026 één van deze parkeerplaatsen aangeduid als gehandicaptenparkeerplaats.

 

Tervisielegging verkeersbesluit

Het verkeersbesluit is voor iedereen vanaf maandag 11 maart 2024 tot en met maandag 22 april 2024 in te zien. U kunt het verkeersbesluit opvragen bij de heer Bongers via een mail naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl. Daar kunt u ook terecht voor inhoudelijke vragen.

 

Voor meer informatie zie hier:  Verkeersbesluit Hekellaan

 


Scootmobieldag door Welzorg Nederland BV (onderdeel Louwman Group)

Afgelopen woensdag (13 juli 2022) hebben we samen met Gehandicapten Platform Den Bosch en Autorijschool Coenen een scootmobieldag georganiseerd. Deze dag stond in het teken van gewenning, educatie en uitleg.

Huidige scootmobielgebruikers kregen tijdens deze dag uitleg over de verschillende scootmobielen en hoe zij veilig kunnen deelnemen in het verkeer.

Daarnaast konden mensen kleine reparaties aan hun scootmobiel laten uitvoeren zodat zij er weer veilig op uit kunnen gaan.


Meldpunt: de problemen van het stallen in de openbare ruimte van de Deelscooters.

Mogelijk oplossing voor overlast deelscooters: ‘Hiermee willen we het parkeergedrag veranderen’

DUS: melden als je een verdwaalde scooter midden op de stoep tegenkomt, of op een geleidelijn of waar dan ook waardoor jij een probleem krijgt. Hiervoor is een mailadres beschikbaar:

meldingen@gehandicaptenplatformshertogenbosch.nl

 


 

Handige info voor mensen met een handicap:


Overzicht parkeerplaatsen voor Gehandicapten in Den Bosch

Overzicht openbare toiletten in Den Bosch die toegankelijk zijn voor Gehandicapten


Handige app’s voor mensen met een handicap:

Slimme ParkeerApp – Deze slim parkeren app is ontwikkeld doordat in de werkgroep TVM in 2019 gesproken werd over de parkeerplaatsen in de binnenstad. Daarover is een opmerking gemaakt door Roos in een werksessie van de gemeente over de bereikbaarheid van de binnenstad. De handschoen is opgenomen door de afdeling Leefomgeving, Sector Stadsontwikkeling. In samenwerking met diverse betrokkenen is de parkeerapp ontwikkeld. Voor de invoering onder projectleiderschap van Manon van Operatie Frisse Peper is de laatste jaren hard gewerkt aan testen, invoering en bekendmaking. We hebben nu een zeer fijne manier om in de binnenstad te weten te komen waar de gehandicapten parkeerplaatsen zijn, maar ook of die bezet of beschikbaar zijn.

Hogenood – voor het vinden van toiletten. Te downloaden in Google Play store voor Android toestellen of App store voor Apple toestellen

Onwheels – voor het vinden van parkeerplaats

Wheelmap – voor toegankelijkheid gebouwen